Bomenridders bieden wethouder Buitenruimte monumentale boom in wording aan

Door 26 februari 2011augustus 4th, 20202011

Als blijk van waardering voor de prettige samenwerking die is ontstaan, boden De Bomenridders wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) een minuscule monumentale boom aan tijdens het Groene Vingesfestival in het Nivon.

[[image:aanbieding_boompje_avh_iii_copy1.jpg::center:0]]

Even daarvoor had zij het groenseizoen voor geopend verklaard. “Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet,” sprak Pim Janse, penningmeester van De Bomenridders, plechtig bij de overhandiging van het delicate schepsel aan de wethouder.

Hoewel de motie ‘Bescherming monumentale bomen’ bijna een jaar geleden werd aangenomen, is Janse van mening dat er voor het beschermen van monumentale bomen in Rotterdam toch meer nodig is dan wat nu wordt gedaan. “Ik hoop daarom dat u de boom, die ik hierbij aan uw zorgen toevertrouw, dusdanig beschermt dat hij tot een monument kan uitgroeien,“ luidde de wens van Janse aan de wethouder. “Dat betekent dat u er in de tussentijd voortdurend voor moet zorgen. Want wat in 80 jaar groeit, kan immers in 15 minuten teniet worden gedaan.”
Alexandra van Huffelen nam het boompje verheugd in ontvangst. Zij liet weten dat de rode beuk aan het Emmaplein haar favoriete boom is.

De motie ‘Bescherming monumentale bomen’ werd tijdens de raadsvergadering op 8 april 2010 door GroenLinks, PvdA, SP, CU/SGP en CDA ingediend. En aangenomen. Op dit moment ligt er een verzoek van de gemeenteraad aan het college om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een beschermde status voor monumentale bomen op te nemen.

Een boom heet in Rotterdam monumentaal als hij vóór 1940 is geplant, en/of een omtrek heeft van 361 cm, en/of zeldzaam is, en/of een monumentale boom is volgens de landelijke Bomenstichting, en/of als herdenkingsboom is aangemerkt (zie bijlage 1 van de Bomenstructuurvisie). De havenstad telt officieel 819 monumentale bomen. Maar De Bomenridders hebben ontdekt dat er veel meer Rotterdamse bomen voor het predikaat ‘monumentaal’ in aanmerking komen. De lijst met monumentale bomen is dan ook een ‘levende lijst’, liet Jos van de Vondervoort, adviseur Buitenruimte bij Gemeentewerken Rotterdam, weten.

In de huidige APV worden verschillende waarden van bomen opgesomd die een reden kunnen zijn om een kapvergunning te weigeren. Ecologische betekenis, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, waarden van stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid zijn allemaal overwegingen om bomen te behouden. Monumentale bomen worden niet expliciet genoemd. Ze zouden onder de noemer ‘landschappelijke waarde’ of ‘stadsschoon’ of ‘cultuurhistorische waarde’ geschaard kunnen worden, maar die waarden zijn niet concreet gedefinieerd (bijvoorbeeld wat betreft de stamomtrek en de leeftijd). De toevoeging van een extra lid aan artikel 4.4.4, dat betrekking heeft op weigeringsgronden, is daarom een welkom motief.