Bomenriddernieuws januari 2011

Door 21 februari 2011augustus 4th, 20202011

Kabbelend komt het nieuwe jaar op gang. Gelukswensen worden uitgewisseld. De eerste week van januari is het nog vrij rustig, maar daarna is het weer aanpoten geblazen voor De Bomenridders. Wat opvalt, is dat in de deelgemeente Hoogvliet schrikbarend veel bomen op de kaplijst staan.

Na 9 maanden is de op 3 maart 2010 aangevraagde kapvergunning voor 60 bomen en 3.565 m2 bosplantsoen achter de Verdilaan (deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek) verleend. Daarbij valt op dat er nog eens 74 m2 bosplantsoen aan de kapvergunning is toegevoegd (3.639 m2). De groenstrook, grenzend aan Het lage Bergse Bos, moet bouwrijp worden gemaakt voor kapitale villa's (€ 450.001,- per stuk). De Bomenridders dienen een bezwaar in tegen dit absurde plan. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het dagelijks bestuur de kapvergunning toch heeft verleend, ondanks de enorme weerstand onder omwonenden (er waren 25 bedenkingen ingediend). Ook is er nog geen bouwvergunning. Om dan nu al een kapvergunning te verlenen, vinden wij erg voorbarig. Het uitvoeren van de kapwerkzaamheden heeft onomkeerbare gevolgen. 'Park' Zestienhoven is het afschrikwekkende voorbeeld van hoe het vooral níet moet.

Over 'Park' Zestienhoven gesproken: De Bomenridders dienden op 11 november een bezwaar in tegen de verleende kapvergunning voor 587 bomen en 36.492 m2 bosplantsoen. Een maand later leverden wij op verzoek kopieën van onze statuten af bij de Juridische Dienst van de gemeente Rotterdam. Daarna bleef het stil. Half januari bellen we naar de Juridische Dienst om te horen wat de stand van zaken is. Een medewerker laat weten dat hij bezig is met het verkrijgen van de de stukken bij de deelgemeente Overschie. Op korte termijn plant hij een hoorzitting in en zal hij de voorzitster ervan in kennis stellen.

Het besluit om 38 bomen te kappen voor de ZoRo-busbaan in Lansingerland is voor de tweede maal verdaagd. Dat vinden wij helemaal niet erg. Want zolang er geen onherroepelijke kapvergunning ligt, mogen de bomen niet omgezaagd worden. Ook is er een tweede verplantingsonderzoek gaande.