Skip to main content

Twee zilverlinden verpakt in zwarte netten. In een derde boom hangt een rood-wit lint. Bewoners aan de Papegaaistraat/Witte Hertstraat staan voor een raadsel. Zij hebben geen brief ontvangen met informatie over op handen zijnde activiteiten. De Bomenridders zijn op onderzoek uitgegaan.

Het broedseizoen is al in volle gang als twee mannen bij de zilverlinden aan de Papegaaistraat/Witte Hertstraat met netten in de weer zijn. Toevallig komen wij, De Bomenridders, langs en vragen waar dat voor nodig is. “Om te voorkomen dat er vogels in de bomen gaan nestelen. De bomen worden gerooid voor de metro.” Metro? Bomen rooien? En wat zegt de Flora- en Faunawet over het ophangen van netten in bomen tijdens het broedseizoen?

Een bewoonster van de Papegaaistraat heeft ook gehoord dat er bomen op de groene binnenplaats zullen verdwijnen. Dat vindt ze heel erg. Maar het zijn geruchten. Niemand weet wat er werkelijk aan de hand is of wat de plannen zijn. De deelgemeente en de RET hullen zich in stilzwijgen.

Wij doen navraag bij de boswachter over de netten. Het is moeilijk te geloven dat daar geen vergunning voor nodig is. Het lot van de bomen blijft ongewis. Op internet is een aangevraagde noch verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Papegaaistraat/Witte Hertstraat te vinden.

Omdat wij het een schande vinden dat de bewoners helemaal niet worden geïnformeerd over wat er voor hun deur gebeurt en wij het net als zij een rampzalig idee vinden dat gezonde, volgroeide bomen zullen verdwijnen, schrijven wij een brief aan het dagelijks bestuur en de raadsleden van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Maar op het moment dat we de brief willen versturen, lezen we in De Havenloods dat een omgevingsvergunning is aangevraagd: 'Witte Hertstraat metro-ingangen, 3 zilverlindenbomen.' De brief aan het dagelijks bestuur en de deelraadsleden wordt een zienswijze.

De vergunning voor het kappen van 3 zilverlinden wordt verleend. De bedenkingen van De Bomenridders zijn niet doorgekomen, omdat onze zienswijze op het bureau van een ambtenaar is blijven liggen…