Skip to main content

In de deelgemeente Charlois doen ze niet zo moeilijk. Geen geld om het groen goed te onderhouden? Geen probleem: dan halen we het toch gewoon weg? Want wat er niet is, hoef je ook niet te onderhouden. Zo eenvoudig is het.


Een bewoonster van de Tholenstraat sloeg begin april alarm. “De deelgemeente Charlois heeft besloten om te bezuinigen op groenonderhoud. In de Tholenstraat is al een derde van de groenvoorzieningen verwijderd.” Bewoners zijn hier tegen om verschillende redenen: vanwege het uitzicht, het dierenleven (er huizen diverse vogels) en omdat zij bang zijn dat bij het creëren van meer ruimte tussen de flats er meer overlast zal komen van kinderen die tegen de muren tennissen/voetballen.

Karwei
Het vervangen van perken met sierheesters door gras is volgens de deelgemeente Charlois noodzakelijk omdat zij ‘
helaas niet voldoende budget heeft om alle groen goed te onderhouden. Het onderhouden van bloemperken, heestervakken en plantenschalen is een arbeidsintensief karwei en is daardoor relatief duur,’ valt op de deelgemeentepagina van 24 maart 2010 te lezen.

De Bomenridders hebben geconstateerd dat bosplantsoen aan de Tholenstraat en de Wemeldingestraat met grof geweld is gerooid. Struiken en heesters langs de Boergoensevliet zullen weldra hetzelfde lot ondergaan, tot verbijstering van de bewoners. SP-fractielid Van Rooijen heeft ook signalen uit Zuidwijk en Wielewaal opgevangen over rigoureus ontgroenen van de leefomgeving.

Woongenot

“Zonder u daarvan tijdig op de hoogte te stellen, is op vrijdag 19 en maandag 22 maart beplanting in de groenstrook aan de achterzijde van uw woning volledig verwijderd. Wij betreuren dit ten zeerste. Wij begrijpen de gevoeligheid en het belang van groen voor uw privacy en woongenot en nodigen u daarom uit om, samen met ons en de betrokken dienst, te praten over oplossingen voor het ontstane probleem”, aldus de brief van de deelgemeente aan de bewoners van de Wemeldingestraat van 25 maart jongstleden.

Tijdens de bewonersavond op 12 april worden De Bomenridders en de pers de mond gesnoerd door de ‘beheercoördinatoren’ van de deelgemeente. Kritische vragen over het ontbreken van iedere vorm van inspraak en participatie van bewoners bij de besluitvorming worden resoluut de kop ingedrukt. “We zijn hier voor de oplossingen”, bijt een beheercoördinator toe. Heesters zijn volgens de andere deelgemeenteambtenaar geen bosplantsoen, dus hoefde er geen kapvergunning aangevraagd te worden. Ook wordt ontkend dat er is gekapt tijdens het broedseizoen dat op 15 maart is ingegaan. “Er is geen sprake van kappen.” Maar waarvan dan wel? “Van het weghalen van struiken.” Dat er vogels in die struiken nestelen, doet verder niet ter zake.

Begrip
Hoe heeft het zover kunnen komen dat er op diverse plekken in Charlois struiken en bomen – tijdens het broedseizoen ook nog – op grove wijze zijn verwijderd? De deelgemeente geeft nota bene aan dat zij begrip heeft voor ‘de gevoeligheid en het belang van groen voor privacy en woongenot’. Waarom hebben bewoners dan geen enkele (mede)zeggenschap over hun leefomgeving? Laat de ecologie maar zitten, want daar heeft men in Charlois nog nooit van gehoord. Het is duidelijk dat de deelgemeente er juist niets van heeft begrepen.