Bomenriddernieuws maart 2010

Door 30 oktober 2010augustus 1st, 20202010

Op de eerste dag van de maand vindt de hoorzitting plaats over het Spinozapark in de deelgemeente IJsselmonde. De Bomenridders hebben bezwaar aangetekend tegen de kap van 62 bomen ten behoeve van waterberging.

De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie is laaiend als hij hoort dat de bomen al zijn omgehakt. Hij voelt zich voor ‘tjoempie’ zitten. Juridisch gezien mochten de bomen omgehakt worden, maar, vraagt de voorzitter zich af, “Is dat netjes, richting bewoners?” De beleidsmedewerkster van de deelgemeente IJsselmonde maakt bezwaar waar het de bewoners betreft, maar geeft toe dat het richting de bezwaarmakers niet netjes is. “Maar we zaten onder tijdsdruk.”

Ook aan het ‘Lange Pad’ in IJsselmonde, een wandelpad dat langs een groenstrook loopt tussen de Catallusweg en de Homerusstraat, zijn de bomen al gekapt terwijl de hoorzitting nog moet plaatsvinden. En net als in het Spinozapark zijn de bomen – 24 stuks – ingeruild voor water.

Journaliste Sara Klaverdijk interviewt de voorzitster van stichting De Bomenridders over het Zuiderpark, waar circa 100 bomen zijn omgehakt voor een werf ‘in het groen’. Het artikel verschijnt in De Echo van 17 maart.

De Bomenridders vernemen dat zij familie hebben in de Hoeksche Waard: in Oud-Beijerland verzetten boze bewoners zich tegen de kap van 36 platanen en noemen zich de ‘Platanenridders’.

Een bewoner van de Nieuwe Binnenweg roept de hulp in van De Bomenridders. Hij vertelt dat men bezig is met het slopen van huizen aan de Gaffelstraat en dat de bomen daarbij beschadigd worden. We gaan poolshoogte nemen en zien tot onze schrik dat twee bomen als luciferhoutjes zijn omgeknakt. Op internet zijn geen verleende kapvergunningen te vinden voor de bomen, die een omtrek hebben van circa 124 cm en circa 107 cm. Dat betekent dat de bomen illegaal gekapt zijn. De Bomenridders melden dit bij de politie, die ons doorverwijst naar Gemeentewerken Rotterdam.

In de deelgemeente Prins Alexander mogen de bomen aan de Rodaristraat en het Ambachtsplein onmiddellijk gekapt worden. Beide bezwaren van De Bomenridders zijn ongegrond verklaard.

Ook bomen op de EUR-campus hebben we niet van de motorzaag kunnen redden…

Een bewoonster trekt half maart aan de bel bij De Bomenridders: in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is een kapvergunning aangevraagd voor 60 bomen en 3.565 m2 bosplantsoen. Dit groen moet verdwijnen voor kapitale villa’s, maar de huizen moeten nog ontworpen worden, laat staan dat er een onherroepelijke bouwvergunning ligt. We dienen een bedenking in tegen dit onzalige plan.

Op een binnenterrein tussen de Isaäc Huberststraat en de Marnixstraat staan drie prachtige, majestueuze populieren. Zij moeten echter wijken voor nieuwbouw van PWS. De Bomenridders bestuderen het bouwplan en constateren dat de populieren precies op de plek staan waar de tuin komt. Zij kunnen dus behouden blijven. Maar tijdens de hoorzitting blijkt dat de bomen helemaal niet zijn meegenomen in het ontwerp en dat ze op minder dan 1 m van de geplande funderingsmuur voor de parkeergarage staan. De Bomenridders en de populieren moeten bakzeil halen.

De werf Centrum heeft De Bomenridders uitgenodigd voor de nationale Boomfeestdag (17 maart) op het Zijdewindeplein. Leerlingen uit groep 7 van de Van Asch van Wijckschool mogen helpen met het planten van sierperen, amberbomen en valse Christendoorns. Clown Billy de Bomendokter zorgt voor een extra vrolijke noot.

De bewoners van de Langegeer in Feijenoord zijn ook in een feeststemming: na jarenlang verzet is de singelverbreding afgeblazen. Daarmee zijn maar liefst 106 bomen gered!

De 36 populieren aan de Noorderhelling in IJsselmonde mogen eveneens blijven staan: het hoger beroep van een bewoner, die last zegt te hebben van de pluizen van de populieren en al drie jaar bezig is om een kapvergunning af te dwingen voor de bomen, is door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard.

Aan de Linker Rottekade dreigen drie platanen te verdwijnen. Het plein wordt opnieuw ingericht en er zijn ook bewoners die over de bomen klagen. Andere bewoners willen de platanen juist behouden. Samen met De Bomenridders overleggen zij met een medewerker van de werf en een ambtenaar van de deelgemeente over oplossingen waarbij de drie platanen behouden kunnen blijven.