Skip to main content

Bomenriddernieuws januari 2010

Door 20 maart 2010augustus 1st, 20202010

Als Bomenridders hopen we natuurlijk op een ‘boombewust’ en groen 2010! Maar in januari hebben we toch alweer vijf bezwaarschriften ingediend.

Namelijk tegen verleende kapvergunningen voor: 103 bomen (beuken en eiken) in het Zuiderpark omdat men op die plek een gemeentewerf wil bouwen; 62 bomen in het Spinozapark omdat de aanwezige waterplas twee keer zo groot moet worden voor meer waterberging; 6 bomen op het binnenterrein tussen de Isaäc Hubertstraat en de Marnixstraat, waaronder drie heel mooie grote populieren, in verband met nieuwbouw en herinrichting van het terrein (de bomen kunnen echter behouden blijven omdat ze op de plek staan waar de tuin komt); 56 bomen aan de Rodaristraat, waarvan 34 kapvergunningplichtig, in verband met de aanleg van een voetpad; en 198 populieren langs de A16 ter hoogte van de wijken Het Lage Land en Prinsenland.

Voor de populieren langs de A16 hebben we tevens een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend omdat we vernamen dat Rijkswaterstaat stond te popelen om de bomen om te hakken. Het liefst was Rijkswaterstaat al op 18 januari begonnen met de kap, ook al was er met de deelgemeente Prins Alexander afgesproken dat er pas gekapt mocht worden als de bezwaartermijn was verstreken (11 februari).

Op 6 januari gaan wij toch naar de hoorzitting in verband met het bezwaar dat we hebben ingediend tegen het kappen/verplanten van de Millenniumboom in Park 1943 (Delfshaven), ook als is de boom reeds verplant. Zodra de bezwaartermijn was verstreken, is dat gebeurd. Meestal wacht men tot de hoorzitting heeft plaatsgevonden, maar de boom moest en zou vóór 31 december 2009 verplant worden omdat anders diverse subsidies zouden vervallen… We laten tijdens de hoorzitting ons ongenoegen blijken over de gang van zaken. De Bezwaarschriftencommissie erkent dat die geen schoonheidsprijs verdient. Toch wordt ons bezwaar ongegrond verklaard, mede doordat de boom al verplant is en niet meer teruggeplant kan worden (wat misschien wel kan, maar of de Millenniumboom weer zo’n operatie overleeft…).

Voor de bomen in de Rodaristraat is opnieuw een kapvergunning aangevraagd en verleend. Vorig jaar moesten 52 bomen, waarvan 22 kapvergunningplichtig, wijken voor een reconstructie van de straat. We vonden het vooral zonde van de grote bomen: de enige volwassen bomen in de omgeving. In augustus 2009 dienden we daarom een bezwaar in tegen de verleende kapvergunning. De bezwaarschriftencommissie vond dat de kapvergunning onvoldoende zorgvuldig tot stand was gekomen, waarop deze werd ingetrokken. De nieuwe aanvraag gaat om 56 bomen, waarvan er 34 kapvergunningplichtig zijn. Er gaan nu nog meer bomen om dan eerst! Dat komt omdat die eerste tekening helemaal niet klopte, zegt een medewerker van de werf. We willen graag het rapport over de kwaliteit van de te kappen bomen inzien, maar we stuiten op enorm veel weerstand. Om dat rapport in te mogen zien, moeten we eerst een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur indienen. Alsof het om een staatsgeheim gaat!

In Crooswijk staan weinig grote bomen. Daarom vinden we het erg zonde dat er een kapvergunning is verleend voor 3 grote, gezonde populieren op het binnenterrein tussen de Marnixstraat en de Isaäc Hubertstraat. Woningbouwcorporatie PWS wil hier gaan bouwen. Op het binnenterrein staan overigens niet 3, maar 12 bomen. Maar PWS is een particulier en heeft de grond, die eerst nog openbaar was, om niet gekregen van het OBR. Particulieren hoeven alleen een kapvergunning aan te vragen voor bomen met een stamomtrek van meer dan 100 cm op 1,30 m hoogte. Dunnere bomen mogen ze zonder pardon omhakken.

PWS beweert dat het kappen van de bomen ‘noodzakelijk’ is. Dat bestrijden wij ten zeerste. We hebben namelijk op de bouwtekening gezien dat er een tuin komt op de plaats waar de populieren, vogelkersen en berken staan. Ook blijkt uit het advies van de werf dat er ‘geen beheertechnische redenen aanwezig zijn’ voor het kappen van de bomen. Kortom: er mankeert helemaal niets aan de bomen; ze kunnen gewoon behouden blijven! We dienen dan ook een bezwaar in.

Eind januari dienen we een bezwaar in tegen de verleende rooivergunning voor 62 bomen in het Spinozapark. Dat volwassen bomen worden opgeofferd voor meer ruimte voor water vinden wij een heel verkeerde maatregel. Men vergeet dat bomen en ander groen een belangrijke klimatologische waarde hebben. Ook zorgen bomen voor het langzamer afvloeien van de neerslag door hun watervasthoudend vermogen. De betonnen constructies die in het park worden aangelegd, zullen de wateroverlast daarentegen alleen maar verergeren.