Bomenriddernieuws februari 2010

Door 30 oktober 2010augustus 2nd, 20202010

In de maand februari staan zes hoorzittingen gepland en een openbare terechtzitting bij de rechtbank. De Bomenridders moeten het met name opnemen tegen de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (diverse bomen op de EUR-campus en obstructie bij het inzien van kapvergunningen) en de deelgemeente Prins Alexander (Ambachtsplein, Rodaristraat en populieren langs de A16).


Over het Ambachtsplein in de deelgemeente Prins Alexander is veel reuring. De Bomenridders hebben in december 2009 al e-mails van verontruste bewoners ontvangen (zie ook pagina 5 van de Zevenkrant januari/februari 2010). Zij vinden dat de gezonde en prachtige bomen op het plein behouden moeten blijven. De deelgemeente heeft echter andere plannen. In het kader van het zogenaamde ‘Aquarelproject’ zal het plein opnieuw worden ingericht. Dat betekent dat 4 platanen, 10 bolacacia’s en 15 kastanjes het veld moeten ruimen. De kastanjes en platanen zouden ziek zijn. Maar De Bomenridders hebben de bomen met een bomendeskundige bekeken. De conclusie is dat de bomen gezond zijn. En waarom moet het plein opnieuw worden ingericht? Het is nota bene een jaar eerder al opgeknapt met nieuw straatmeubilair en speeltoestellen. Je reinste kapitaalvernietiging! De Bomenridders dienen dan ook, net als verschillende omwonenden, een bezwaar in tegen dit absurde plan. Tijdens de hoorzitting op 23 februari pleiten vier bezwaarmakers, waaronder De Bomenridders, met vuur voor het behoud van de bomen – in het bijzonder van de markante platanen die in de zomer het plein van schaduw en een aangenaam klimaat voorzien en in de winter voor een sprookjesachtige sfeer zorgen als er lampjes om de takken zijn gedrapeerd.

De Bomenridders trachten ook, voor de tweede maal, de bomen in het bosplantsoen aan de Rodaristraat – eveneens in de deelgemeente Prins Alexander – te behouden. In augustus 2009 is een eerdere verleende kapvergunning ingetrokken toen tijdens de hoorzitting bleek dat zij onvoldoende zorgvuldig tot stand was gekomen. Daarna is een aangepaste kapvergunning verleend.

In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk breken De Bomenridders een lans voor 9 bomen op de campus van de Erasmus Universiteit. In werkelijkheid moeten 21 bomen weg, maar 12 bomen zijn niet kapvergunningplichtig. De bomen zouden mankementen vertonen en moeten ruimte bieden aan andere beplanting. Ook de herplant, bestaande uit 1 populier, vinden de bezwaarmakers te mager. Eind november 2009 dienden De Bomenridders, samen met 17 omwonenden, bezwaren in tegen de verleende kapvergunning (zie jaarverslag 2009). De universiteit beroept zich graag op haar groene imago. Sterker nog: het Masterplan Woudestein 2018 belooft een ‘parkachtig landschap’ aan de noordzijde van de campus en een ‘lommerrijke bomenstructuur’ op het campusterrein. Toch gaat men gewoon door met het slopen van bomen.

Ook in het Zuiderpark (deelgemeente Charlois), waar in de loop der jaren zo’n tienduizend bomen zijn verdwenen om er een park van te maken (!), gaat het kappen door. De Bomenridders tekenden protest aan tegen de sloop van maar liefst 103 bomen ter meerdere eer en glorie van een nieuwe gemeentewerf. Helaas wordt het bezwaar door de bezwaarschriftencommissie niet-ontvankelijk verklaard omdat het buiten de zeswekentermijn ingediend zou zijn.

Op 10 februari dient de openbare terechtzitting bij de rechtbank over de 297 populieren langs de A16 (deelgemeente Prins Alexander). Deze zaak genereert veel publiciteit. Er staan diverse artikelen in de plaatselijke kranten, TV Rijnmond besteedt aandacht aan de omstreden kap, Megastad FM interviewt de voorzitster van stichting De Bomenridders en GroenLinks organiseert een driedaagse actie langs de A16, ter hoogte van het Lagelandsepad. Rijkswaterstaat eist dat de rechter direct uitspraak doet, maar zij laat zich niet vermurwen. Een week later wordt bekend gemaakt dat de voorlopige voorziening van De Bomenridders is afgewezen. Reden: de Boswet prevaleert boven de APV. Rijkswaterstaat mag meteen beginnen met kappen. Firma Kraaijeveld arriveert vlak voor het weekend van 21 en 22 februari met groot materieel en zet meteen de zaag in de populieren. Spottend kijken de houthakkers naar de mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep tot een spoedactie van GroenLinks. Als enkele bomen zijn omgehaald, taait Kraaijeveld af om de werkzaamheden ’s nachts (04:00 uur) te hervatten. In het weekend bouwen actievoerders een tentenkamp op. Een man van Rijkswaterstaat dreigt een claim van € 130.000,- in te dienen bij De Bomenridders als wij de kap vertragen. Maandag 22 februari bellen de houthakkers de politie als De Bomenridders en GroenLinks zich weer laten zien. De Bezwaarschriftencommissie van de deelgemeente Prins Alexander houdt op 23 februari een hoorzitting inzake de bezwaren tegen de verleende kapvergunning voor 297 populieren langs de A16, ook al zijn nagenoeg alle populieren omgehakt.

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk begint steeds meer dwars te liggen. Als De Bomenridders kapvergunningen willen inzien of meer informatie erover willen hebben, krijgen we te horen dat we een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moeten indienen. Wat krijgen we nou? Bij andere deelgemeenten zijn aangevraagde en/of verleende kapvergunningen wél gewoon in te zien! Dat gaat ook niet altijd van een leien dakje (baliemedewerkers kijken je glazig aan omdat ze niet weten waar je het over hebt of de kapvergunningen zijn niet aanwezig), maar dit gaat wel erg ver. De voorzitster wil hierover met de portefeuillehouder Buitenruimte spreken, maar een afspraak wordt haar geweigerd. We dienen een klacht in over obstructie van burgerrecht bij het dagelijks bestuur en worden uitgenodigd voor een hoorzitting op 22 februari.

In de Hooglandstraat (deelgemeente Noord) dreigt een schaars stukje groen te verdwijnen. Na een klacht van een bewoner over takken die tegen het huis aankomen, is een kapvergunning verleend voor 460 m2 bosplantsoen. Een bewoonster wil de bomen en struiken juist graag behouden, want het is het enige stukje groen in de verder nagenoeg kale Hooglandstraat. Ze wil er een buurttuin annex buurtparkje van maken. De bewoonster zamelt meer dan 30 handtekeningen in. Het bosplantsoen zou ook in een bestemmingsplangebied staan, maar De Bomenridders kunnen geen bouwplannen voor dat gebied achterhalen. Samen met de bewoonster dienen we een bezwaar in.

In de Insulindestraat moeten 27 meelbessen, 1 boomhazelaar en 1 lijsterbes verdwijnen. De Bomenridders en Transition Town Rotterdam hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Na een overleg met medewerkers van de deelgemeente en van Gemeentewerken hebben De Bomenridders het bezwaarschrift ingetrokken. Door de soorteigenschappen, de vele kabels en leidingen in de ondergrond en de slechte groeiplaatsomstandigheden (‘kaal klapzand’) ziet men geen andere oplossing dan rooien. Het voorstel van De Bomenridders om de groeiplaats te verbeteren, is geen optie omdat het gebied opgehoogd moet worden. De betreffende boomsoorten zijn daar helaas niet tegen bestand.

Na alle treurigheid boeken De Bomenridders ook een succesje. Aan de Stadionlaan (deelgemeente IJsselmonde) zouden 21 bomen moeten sneven voor de aanleg van een fietspad. Tegen dit onzalige plan dienden we op 13 oktober 2009 een zienswijze in. Op 4 januari 2010 moest er een besluit liggen, maar we vernemen helemaal niets. Als we navraag doen, blijkt dat men aan het uitzoeken is of het plan aangepast kan worden met behoud van (zoveel mogelijk) bomen. Totdat er duidelijkheid is over het plan, wordt de rooiaanvraag aangehouden…