Bomenriddernieuws december 2009

Door 27 februari 2010augustus 1st, 20202010

In december 2009 was er weer veel werk aan de winkel voor stichting De Bomenridders.

Medewerkers van de werf Delfshaven en directieleden van de Prinses Margrietschool ontfermden zich over drie platanen die plaats moesten maken voor de herinrichting van de Spaanseweg. Daarom ontvingen deze bomenredders op 8 december een oorkonde uit handen van de voorzitster van stichting De Bomenridders. In het kader van het ‘Groene schoolpleinenproject’, dat kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu wil brengen, heeft de Prinses Margrietschool de platanen geadopteerd.

Op 17 december diende het hoger beroep inzake de Noorderhelling. Op deze locatie staan 36 populieren die in het voorjaar bij droog weer 2 weken pluizen. Een bewoner heeft daar zoveel last van, dat hij de bomen weg wil hebben. Omdat de Bezwaarschriftencommissie en de rechter hem in het ongelijk hebben gesteld, is hij in hoger beroep gegaan. De rechter verbaasde zich hierover, want ook al wordt de bewoner in het gelijk gesteld door de Raad van State, dan nog zal de deelgemeente geen nieuwe kapvergunning verlenen. De advocaat liet weten dat hij in dat geval een civiele procedure wil starten.

We dienden een bezwaar in tegen een verleende kapvergunning voor negen bomen op de campus van de Erasmus Universiteit. Eigenlijk ging het om 21 bomen, maar twaalf bomen zijn niet kapvergunningplichtig. Tegen dit probleem lopen we vaker op. Bij bepaalde stamomtrekken, gemeten op 1 meter 30 hoogte, hoeft geen kapvergunning aangevraagd te worden. Voor bomen in particuliere tuinen is dat bij een stamomtrek van minder dan 100 centimeter; bij bomen die in openbaar gebied staan is dat bij een stamomtrek van minder dan 50 centimeter. Maar het gaat wel om bomen! En we willen zo veel mogelijk bomen behouden. De bomen op de campus zijn ook nodig voor de opbouw van een parkachtige sfeer op het terrein en vormen ze een natuurlijke afscheiding voor de omwonenden.

We vernamen dat in het Zuiderpark weer vele bomen moeten verdwijnen: maar liefst 103 beuken en eiken moeten plaats maken voor een nieuwe gemeentewerf. Terwijl er al honderden bomen zijn gesneuveld in dit park! We bezochten de locatie en vroegen ons af waarom die werf niet op een van de vele grasvelden in het park geplaatst kan worden. We besloten een bezwaar in te dienen tegen dit onzalige plan.