Skip to main content

Bomenriddernieuws 2e kwartaal 2010 (april-mei-juni)

Door 13 december 2010november 27th, 20202010

Het zijn steeds weer dezelfde deelgemeenten waar De Bomenridders in actie moeten komen. In Charlois, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander blijven bomen en struiken het doelwit van projectontwikkelaars, waterbergingsplannen en bezuinigingsmaatregelen. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek spant de kroon wat betreft traagheid. Het duurt daar doorgaans twee jaar voor een besluit wordt genomen (op zich is dat gunstig voor het groen). En oude bekende deelgemeente Overschie jaagt groenliefhebbers wederom de stuipen op het lijf met een kapvergunning voor alwéér honderden bomen voor het krankzinnige plan ‘Park Zestienhoven’, dat de naam park onwaardig is.

April
Aan het Toepad (deelgemeente Kralingen-Crooswijk) moeten 130 bomen en 1.637 m2 bosplantsoen verdwijnen in verband met het bouwrijp maken van een terrein, pal naast de Van Ghentkazerne. De bedoeling is dat op die plek het distributiecentrum komt van het Amerikaanse leger, dat nu nog gevestigd is op de woonboulevard in Capelle. Vanwege de strengere veiligheidseisen moet het centrum daar weg. Het groen aan het Toepad moet weg uit 'veiligheidsoverwegingen'. De Bomenridders dienen op 6 april een bedenking in. Er ligt nog helemaal geen bouwvergunning. Wij vinden het erg voorbarig om dan nu al zoveel bomen en struiken te slopen.

Aan het Roer (deelgemeente Prins Alexander) staat een rij prachtige abelen. Het bladafval van deze bomen zou echter de doorstroming van de (hoofd)watergang belemmeren. De Bomenridders zijn ter plaatse gaan kijken met een bomendeskundige. Mochten bladeren al een probleem vormen, dan zijn het vooral de bladeren van de aanwezig platanen. Platanenbladeren zijn veel groter dan abelenbladeren en ze verteren bovendien veel slechter dan het blad van abelen. Tijdens de hoorzitting op 6 april laten we weten dat we het een onzindelijk voorstel vinden om 14 abelen te kappen vanwege bladval. Beter zou zijn om eens per jaar een baggerboot door de watergang te laten varen en de bladeren uit het water te halen. Bovendien verdampen abelen, als ze in blad staan, heel veel water. Het kappen van de bomen zal alleen maar voor extra wateroverlast zorgen.


De volgende avond verdedigen we samen met buurtbewoners het bestaansrecht van een stukje bosplantsoen in de Hooglandstraat (deelgemeente Noord) tegenover de Bezwaarschriftencommissie. Omdat welgeteld twee mensen hebben geklaagd over het groen, wil men 460 m2 bosplantsoen omhakken. Terwijl er totaal geen rekening wordt gehouden met de tientallen mensen die het groen in hun straat waarderen en het bosplantsoen willen behouden. Een bewoonster wil er zelfs een soort wijkparkje van maken. De deelgemeente zou zulke geweldige initiatieven juist moeten ondersteunen vinden wij, in plaats van het groen rücksichtslos te verwijderen voor een paar klagers die liever in een kille steenwoestijn wonen.
Tijdens een eerder overleg met de werf bleek dat de bomen in het bosplantsoen als inferieur worden beschouwd (het zijn ‘slechts’ schietwilgen c.q. snelgroeiers) en men zag ook divers potentiële, toekomstige gevaren (watermerkziekte, afbrekende takken). Ook zou het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam op de locatie azen. Reden te meer om het gebied ‘op te schonen’, zoals dat dan eufemistisch heet. Maar er zijn niet eens bouwplannen voor die plek! Voor ons telt iedere boom: zaailing of aangeplant, snelgroeier of langzame groeier, groot of klein, dik of dun. En om bomen te kappen voor eventuele bouwplannen in de verre toekomst vinden wij erg voorbarig.
In sommige deelgemeenten (Hillegersberg-Schiebroek, Noord) kun je de volgende dag bellen over het advies van de Bezwaarschriftencommissie. Wij waren uiteraard in een juichstemming toen wij hoorden dat de bezwaren om het bosplantsoen aan de Hooglandstraat ‘op te schonen’ gegrond waren verklaard.

Het lijkt wel of de deelgemeente IJsselmonde liever water dan bomen bezit. Nadat het Spinozapark tot een modderpoel was omgetoverd, sneefden nog eens 24 bomen aan het zogeheten ‘Lange Pad’, niet te verwarren met het Langepad in het Kralingse Bos. Het Lange Pad, dat tussen de Catullusweg en het Homerusplein ligt, heet zo in de volksmond. De kap heeft al ruim voor de hoorzitting van 12 april plaatsgevonden. Toch maken De Bomenridders en een bewoonster van de Tibullushof, die met een advocaat is gekomen, van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten. Het besluit om 35 bomen (schijnacacia, appel, esdoorn, els, es, kastanje, lijsterbes, sierkers en zilveresdoorn) te rooien, met mogelijk behoud van 11 bomen, was op 8 januari verstuurd. Op 20 januari werd dit besluit gepubliceerd op de deelgemeentepagina. Maar de bomen mochten al een week na de verzenddatum omgehakt te worden! Vóórdat burgers kennis hadden kunnen nemen van de verleende kapvergunning, lagen de bomen al om. Zoiets heet onbehoorlijk bestuur. De Bezwaarschriftencommissie vindt dat de te herplanten bomen (13 bomen met een stamomtrek tussen de 35 en 40 cm) tenminste de boomwaarde van de gekapte bomen dienen te vertegenwoordigen.

Terwijl bomen plaats moeten maken voor water in de deelgemeente IJsselmonde, presteert deelgemeente Charlois het om in en mum van tijd hele wijken van struiken te ontdoen. Omdat de deelgemeente niet voldoende budget heeft om al het groen goed te onderhouden, worden heesters vervangen door gras. Verontwaardigde bewoners roepen de hulp in van De Bomenridders. Wij zijn ook kwaad, want je gaat toch geen struiken in het broedseizoen verwijderen? Struiken moeten sowieso blijven staan, want veel dieren – zoals vlinders, vogels en egels – vinden hier beschutting en voedsel. Struiken zijn ook van belang als ecologische verbindingszone en ze geven de wijk een groen aanzien. We wonen een bewonersbijeenkomst bij en spreken in tijdens een deelraadsvergadering.

In de deelgemeente Prins Alexander gaat het kappen onverminderd door. De Bomenridders dienen een bezwaar in tegen de verleende vergunning voor 54 bomen aan de Dennekruid-Goudkruid.

Mei
De Bomenridders spreken op 10 mei opnieuw in over het ontgroeningsbeleid in de deelgemeente Charlois, nu tijdens een zogenaamde raadstafel. Stadsvogeladviseur Cas Barendregt vindt net als De Bomenridders het weghalen van struiken een ramp.
Mevrouw Verwoerd uit Zuidwijk is ook weer van de partij. “Op 19 april heb ik gezegd dat ik pisnijdig ben en dat ben ik nog steeds,” laat ze onomwonden weten. “Het groen is slecht onderhouden, maar dat geeft nog niet het recht om het dan maar zonder communicatie weg te halen!” Ton van Strien, een andere betrokken bewoner uit Zuidwijk, zet zich eveneens met hart en ziel in voor het behoud van groen in zijn buurt, met name struiken. Hij weet zeker dat in Zuidwijk 95 procent aan struweel is verdwenen in 15 jaar tijd. Hij nodigt portefeuillehouder Ed Goverde uit voor een fietstocht door Zuidwijk om de kaalslag aan te wijzen. De Bomenridders, mevrouw Verwoerd, een SP-lid en enkele ambtenaren fietsen mee op 20 mei.

Juni
Begin juni interviewt Anna Penta de voorzitster van De Bomenridders over haar passie voor bomen. Het relaas is te lezen op Anna’s website Biowatcher.

In de deelgemeente Charlois staat het onderwerp ‘groen’ weer op de agenda van de deelraad. Ton van Strien woont namens De Bomenridders op 7 juni de vergadering bij. De SP dient een motie in betreffende de groenvoorziening in Charlois. Ton laat weten dat de motie door alle politieke partijen is aangenomen. “Het bestuur heeft de opdracht gekregen om te zoeken naar alternatieve beheer- en onderhoudsmogelijkheden en dat in samenspraak te doen met bewoners en De Bomenridders en dergelijke. Er moet een meerjarenbeleid ontwikkeld worden, daar ga ik me mee bemoeien.”

Voor kaalslag kan men ook in de deelgemeente Overschie terecht. Naast de ettelijke hectaren groen die in de afgelopen jaren zijn verdwenen ten behoeve van Park Zestienhoven – een nieuwbouwlocatie die de naam ‘park’ onwaardig is – moeten dit keer 602 bomen en 20.424 m2 struweel sneven voor de herstructurering van de verkeersknoop A13/N209 en de verbreding van de Doenkade/N209. De Bomenridders dienen op 8 juni een zienswijze in tegen de aangevraagde kapvergunning.
We dienen ook een zienswijze in tegen een aangevraagde kapvergunning voor 587 bomen en 36.492 m2 bosplantsoen ten behoeve van het eerdergenoemde beruchte 'park'. Voor dit ‘Rotterdams Buiten’ moet bijna 43 procent van het oorspronkelijke aantal bomen worden gekapt (circa 1.280 van de 3.000) en 21 hectare (210.000 m2) bosplantsoen worden gerooid. Als deze nieuw aangevraagde kapvergunning gehonoreerd wordt, staat de teller op 1.432 gekapte bomen en 19,7 ha (196.505 m2) gerooid bosplantsoen. De hoeveelheid te kappen bomen is daarmee overschreden en van de oorspronkelijke hoeveelheid te rooien bosplantsoen is dan al 94 procent verwijderd! Terwijl de gebieden ‘Reijsendael’ en ‘Hof van Maasdam’ nog ontwikkeld moeten worden.
De Bomenridders strijden al jaren vruchteloos tegen deze beruchte ontgroening. Het Openbaar Ministerie heeft de illegale kap van 9.700 m2 bosplantsoen eind 2007, waarvan De Bomenridders en de Vereniging Tegen Milieubederf in januari 2008 aangifte hebben gedaan, nog steeds niet behandeld.

Aan het Toepad (deelgemeente Kralingen-Crooswijk) moeten niet alleen bomen verdwijnen voor een nieuw legercentrum, maar ook voor nieuwe hockeyvelden. We dienen een bedenking in tegen een kapaanvraag voor 44 bomen. Bij de Kralingse Zoom moeten een stuk of 100 bomen plaats maken voor een parkeergarage. De Bomenridders voeren hierover overleg met mensen van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam.

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wordt gekenmerkt door traagheid. Na ruim 2 jaar is de aangevraagde kapvergunning voor 22 populieren op het schoolplein van de Wolfert Daltonschool aan de Argonautenweg verleend. Het dagelijks bestuur is van mening dat de bomen in een slechte conditie verkeren en daarmee een onaanvaardbaar risico vormen voor de leerlingen van de school. De Bomenridders vragen zich af hoe ‘gevaarlijk’ deze bomen eigenlijk zijn. Want waarom staan ze er dan nog – nota bene fier overeind ondanks vele stormen -, bijna zes jaar nadat de bomen zijn geïnspecteerd? Waarom is destijds geen spoedkap aangevraagd?

De voorzitster is blij verrast dat ze is uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe wethouder Buitenruimte, Alexandra van Huffelen, tijdens het CHIO op 18 juni. Ze gaat dankbaar op de uitnodiging in.

Er dreigt een nieuwe ramp in de deelgemeente IJsselmonde. Een bewoner van de Wester Hordijk vreest dat vier schietwilgen en twee populieren achter zijn huis moeten wijken voor een plak asfalt. De Bomenridders hebben de bomen bezichtigd en waren diep onder de indruk van de reuzen, die naar schatting tussen de 100 en 130 jaar oud zijn. Deze zes exemplaren kunnen zich met gemak meten met enkele van de meest markante bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen, zoals de schietwilg in Puttershoek die vermoedelijk is aangeplant in 1888 en een naar schatting 188 jaar oude Canadese populier in Deventer. De Bomenridders zijn dan ook van mening dat deze zes voor de Rotterdamse situatie unieke schietwilgen en populieren behouden moeten blijven en onderstrepen dit met een vurig pleidooi tijdens de deelraadsvergadering op 29 juni.