Nieuwsbrief Mei 2008

Door 17 mei 2008augustus 2nd, 20202008

Wat een prachtig weer hebben we en wat is het dan heerlijk om een tuin te hebben met bomen, zodat je kunt genieten van de zon en de schaduw. Op een balcon is het ook goed toeven als je een zonnescherm hebt of beter de schaduw van wat bomen. Mensen klagen soms over bomen die licht wegnemen, maar nu het klimaat verandert zal een ieder die bomen voor zijn deur heeft, daar nu ook van ondervinden wat de voordelen daarvan zijn. Een bomenrij scheelt in de stad zomaar 2 graden als het erg warm weer is.

Er moet veel meer groen in de buitenruimte van Rotterdam komen en we zouden mensen die een tuin hebben dan ook willen vragen om i.p.v. hekken, groene hagen te plaatsen. Ook het betegelen van tuinen wat nu zo’n trend is , is niet erg bevordelijk voor het waterprobleem en de luchtvervuiling. Soms lopen we langs net gebouwde wijken en dan zie je maar een enkele groene tuin, de meest mensen betegelen de tuin en zetten er een hek omheen, dan kun je beter kiezen voor een appartement. Zo krijg je niet die groene omgeving waarvoor je nu juist in zo’n wijk bent komen wonen.

In het Hordijkerveld gaat de woningbouwcorporatie Estrade dat probleem gelijk met de nieuwbouw anders oplossen. De huizen die daar staan worden deels afgebroken en vele tientallen populieren omgehakt. Het is in die buurt erg drassig, het water staat er bij een flinke regenbui tot je enkels. Het plan is om er singels aan te leggen voor de opvang van het water en er komen verschillende soorten binnentuinen voor de bewoners. De eensgezinswoningen krijgen een standaard groene heg, die onderhouden gaat worden door de woningbouwcorporatie, zodat deze nieuwe wijk een echt groene uitstraling krijgt en goede wateropvang. Een van de binnentuinen wordt ingericht voor de kinderen om te spelen een

andere binnentuin wordt een soort boomgaard met vruchtenbomen, zoals peren- appel- en pruimenbomen. Een prachtig plan, we hopen dat het zo uitgevoerd wordt, dan hoeven we geen spijt te hebben van de bomen die daarvoor nu gekapt moeten worden.

Langs de Wilsonweg in Prins Alexander loopt een fiestpad dat nodig opgeknapt moet worden. Langs het fietspad staan ca 25 jaar oude populieren. De meest populieren staan langs het fietspad maar zo hier en daar staan er ook kleine groepjes populieren. Nu kregen we een kapaanvraag onder ogen van de werf Prins Alexander met de vraag om de populieren die niet langs het fietspad staan maar in groepjes, gelijk met het opknappen van het fietspad maar om te kappen. Een belachelijk idee, wel een beetje Hollands. Als je niet in de rij staat maar een beetje daar buiten, hoor je er niet bij!

Als dat een reden is om bomen te kappen in het Groenjaar 2008, langs een drukke verkeersweg met veel luchtvervuiling dan ben je toch o.i. niet goed bezig. We hopen dat het geen doorgang vindt, wij hebben in ieder geval bezwaar gemaakt.

We hebben ook bezwaar gemaakt tegen het verplaatsen van 47 eiken naar Hotel de Beer, volgens ons is dat geen goede plek voor eiken. Nu heeft een winkelier van de Jonker Franstraat ons gevraagd of er geen bomen geplaatst zouden kunnen worden in die straat. Het is nu een kale bedoening en wat duurzame bomen zouden daar best op zijn plaats zijn.

We gaan vragen of die 47 eiken daarheen kunnen dan hebben we twee vliegen in een klap.

Op het Zeeltplein in Hoogvliet zijn er ca 20 kleine bomen gekapt en wat struikgewas, waar geen kapvergunning voor nodig is. Echter in die bomen zaten wel nestjes van koolmeesjes en merels. Het is verboden om in het broedseizoen bomen te kappen waarin nestjes zitten of broedende vogels. Waarom kon nu niet even met dat kappen gewacht worden? Zo’n haast heeft dat toch niet, pas in het najaar gaat er gebouwd worden en dan is er voldoende tijd om die grond bouwrijp op te leveren.

De kleine vogels hebben het toch al zo moeilijk de laatste jaren omdat zij verdreven worden door de grote exemplaren zoals eksters en kraaien. De kleine vogels broeden in heesters en hagen en juist die onderbegroeiing wordt overal weggehaald. Men zegt voor de sociale veiligheid maar het is gewoon een bezuinigingsmaatregel want struiken en heesters moeten af en toe gesnoeid worden. Hetzelfde als bij mensen met een tuin, een houten gammahek heeft niet zoveel onderhoud nodig als een groene haag, maar het wordt knap armoedig als je langs die houten hekken loopt. Allemaal verschillend, de een geschilderd en de ander kaal en scheef gezakt. Mensen , maak toch eens wat tijd vrij voor je tuin, dat is goed tegen stress en goed voor de lijn, maak er een paradijsje van en help de kleine vogels aan een schuilplekje door het plaatsen van een groene heg!

Bent u nog geen donateur van de Stichting de Bomenridders, dan kan dat vandaag nog.