Skip to main content

Nieuwsbrief Maart 2008

Door 17 mei 2008augustus 2nd, 20202008

Hoera, het “Groenjaar 2008” is feestelijk geopend met een toespraak van wethouder Bolsius en het uitdelen van Hyacinten bij de Lijnbaanplataan. Ook op het winkelcenrtrum van Hoogvlie tzijn hyacinten uitgedeeld. De gemeente wil 2008 bomen planten in Rotterdam, op boomplantdag, verspreid over de hele stad.

Natuurlijk vinden wij dat geweldig, alleen zouden wij dan wel willen dat er niet tegelijkertijd duizenden gezonde volwassen bomen gekapt worden om soms oneigenlijke redenen, zoals daar zijn; ze laten pluisjes vallen en in de herfst bladeren, ze staan te dicht bij de gevel als ze daar al 40 jaar staan, ze zijn sociaal onveilig, ze passen niet in het nieuwe ontwerp enz enz.

Als er aan de ene kant bomen geplant worden voor het groenjaar en aan de andere kant bomen omgehakt schieten we niet erg op. Er zijn woningbouwcorporaties die iedere week kapvergunningen aanvragen om bomen te kappen in hun binnentuinen. Nu hebben wij daar begrip voor als die bomen gevaarlijk zijn, of het (zon) licht weghalen uit woningen. Maar de kapvergunningen worden aangevraagd om kul redenen. Als wij gaan kijken bij die bomen, meestal geroepen door de bewoners die de bomen willen behouden, dan klopt vaak het argument om te kappen niet. Zoals laatst, dat er een italiaanse populier te dicht bij een gevel zou staan en die moest nu na dertig jaar gekapt. De boom stond 6,5 van de gevel af en niemand had last van die boom want het was een blinde gevel.

De 36 populieren die gekapt moesten worden omdat zij pluisden in het voorjaar blijven staan. De bezwaar commissie vond die aanvraag ook onzin, alleen formuleerden zij dat anders.

De kapvergunning voor de veertig jaar oude eiken in Hilgersberg is ook ingetrokken door onze interventie , het was een vergissing volgens de deelgemeente.

Door de deelgemeente Overschie zijn wij uitgenodigd op 19 maart, boomplantdag, bij het bomenplantfeest waar burgemeester Opstelten en minister Gerda Verburg bij aanwezig zijn..

Er worden daar door schoolkinderen enkele tientallen bomen geplant. Normaal gesproken vinden wij dat natuurlijk geweldig, er komen bomen bij, en schoolkinderen die bomen planten hebben voor hun hele leven de prachtige herinnering, dat zij met een burgemeester en met een minister een boom geplant hebben.

Zelf heb ik nog een bijzondere herinnering aan de boomplantdag in Walcheren waar ik als schoolmeisje een boom geplant heb met toen nog Prinses Juliana. Het regende pijpenstelen en na het planten gingen wij kinderen, naar binnen in een soort loods waar wij iets te drinken kregen en een krentebol. Ik stond naast de prinses, alleen wist ik niet dat dat prinses Juliana was. Ze zag er in mijn kinderogen, helemaal niet uit als een prinses, ze had groene kaplaarzen aan en een hoofddoekje over haar natte haren. Er was toen nog geen televisie en thuis waren we niet zo koningsgezind. In de oorlog, die net voorbij was, zag je geen enkele foto van het koningshuis, hoe moest ik weten dat ik naast een prinses stond? Ik babbelde tegen haar alsof ze mijn moeder was en we hadden een gezellig onderonsje. Toen ze wegging, werd mij van alle kanten gevraagd wat de prinses allemaal gezegd had. Prinses, welke prinses, vroeg ik verbaasd. En toen ik het eindelijk door kreeg, zei ik ,wat gaat jullie dat eigenlijk aan! Nee, omgaan met de pers heb ik pas veel later geleerd.

Maar bomen planten in Polder Zestienhoven vinden wij nogal hypocriet, dat op deze plaats, waar duizenden bomen gekapt zijn voor de HSL, wegen en woningbouw, het kerkhof van bomen zogezegd, enkele bomen teruggezet worden, die n.b. toch herplant moeten worden,

Ze worden nu geplant als iets bijzonders, iets extra’s alsof er niets aan de hand is. Duizenden bomen zijn daar n.b. zonder kapvergunning omgehakt en daar loopt nog een aangifte van bij de milieupolitie!

Het is gewoon genant voor de minister en de burgemeester. Wij gaan daar beslist niet naartoe, maar houden twee minuten stilte thuis.

In ons eigen Hoogvlietse weekblad stond een aanvraag voor een kapvergunning voor 51 bomen bij de Voorweg en nog eens voor 12 bomen op de Voorweg. Dat wordt een hele kaalslag, Bewoners van de Voorweg vertelden ons dat bij de bewonersavond gezegd was dat er rekening gehouden zou worden met het bestaande groen en er niet onnodig veel bomen gekapt zullen worden.

Wij vinden 63 bomen erg veel ,vooral als je bedenkt dat de A15 daar vlak langs loopt en de bewoners dan veel fijnstof naar binnen krijgen en ook het geluid van het verkeer veel beter gaan horen.

We moeten hierover nog eens gaan praten. Waar huizen gebouwd moeten worden kunnen geen bomen staan, zo realistisch moet een mens wel wezen, maar om voor een nieuwe inrichting zoveel bomen te kappen is natuurlijk onzin.

In de deelgemeente Prins Alexander moeten 14 bomen, die bij een kinderdagverblijf staan het veld ruimen voor sociale onveiligheid. Volgens de werf hebben leidsters van het kinderdagverblijf dat gevraagd.

Wij hebben dat ook gevraagd aan deze dames, maar zij zeggen dat de werf hen gezegd heeft dat de bomen beter gekapt konden worden voor de sociale veiligheid, er komt een duurzaam gazon voor terug!

Bomen die sociaal onveilig zijn. Wat moet je je daarbij voorstellen en wat is duurzaam gras, is dat ander gras dan gewoon groen gras of is dat kunstgras?

Sociaal betekent o.a betrekking hebbend op de menselijke samenleving,de maatschappij en de verhoudingen tussen mensen.

Onveilig betekent gevaar opleverend. Hoe kunnen bomen nu sociaal onveilig zijn?

Bomen kunnen wel gevaar opleveren als het bijv. 60 jaar oude populieren zijn die takken laten vallen op fiets-wandelpaden of op een snelweg.

Maar bomen kunnen toch nooit sociaal onveilig zijn. Zouder er mensen zijn die als zij ‘savonds alleen in een bos of park wandelen, denken dat er enge mannen in bomen zitten die zich als je langs loopt op je storten? .Tegen welke nonsens moeten wij, ridders, nog vechten? Misschien net zoals Don Quichot tegen windmolens?

Misschien dat dichte bosjes een onveilig gevoel geven als je daar ‘snachts of’savonds langs loopt, maar bedenk dan dat juist in die struiken en heesters de kleine (zang) vogels leven, fourageren en schuilen voor de grote vogels. Waar moeten zij anders hun nestje bouwen?

Wilt u ons steunen ,wordt dan donateur van Stichting de Bomenridders. Voor slechts 5 euro per jaar bent u donateur.