Nieuwsbrief juli 2008

Door 15 augustus 2008augustus 2nd, 20202008

Tot grote schrik van enkele bewoners van het Oedevlietse Park werden begin juni ca 40 bomen gekapt en ook nog 5 grote iepen die tussen de overgebleven flats stonden. De 40 bomen moesten het veld ruimen voor de bouw van woningen, het plan Dijkzone fase 2. Ja, waar gebouwd wordt kunnen geen woningen blijven staan, dat wisten we al toen er begonnen werd met het plan, om in een park woningen te gaan bouwen. Ons verzet daartegen startte nu al zo’n tien jaar geleden. Architect Bhalotra van Kuipers Compagnons ontwierp het plan dat nu uitgevoerd wordt. Het is een volledige omkering van het stedebouwkundige concept wat toegepast werd in de jaren dat Hoogvliet gebouwd werd. Er waren in Hoogvliet wijken die omringd waren door groene zomen. Architect Bhalotra vond dat de wijken naast elkaar gebouwd moesten worden, gescheiden door wegen en binnen de wijken de groengebieden moesten komen te liggen. Dat hield in dat bijna al de bomen die intussen volwassen waren geworden plaats moesten maken voor woningen en op de plaats van de “oude woningen” zouden dan bomen geplant kunnen worden. Echter, in een of twee jaar zijn woningen gebouwd, maar het duurt 10-15 jaar voordat een boom weer een beetje boom is. Vandaar ons protest tegen die plannen. Natuurlijk hebben wij de bouw van de woningen op deze manier in het Oedevlietse Park niet tegen kunnen houden. Wel is er nog een second opinion gekomen van het bureau Juurlink-+ Geluk. In hun plan zou er gebouwd zijn met behoud van zoveel mogelijk bomen en met respect voor de kenmerken van het te bebouwen gebied. Nu wordt het plan van Kuipers Compagnons uitgevoerd en dat kost zoveel bomen,

dat er niet veel overblijft van het park. De vijf iepen die omgehakt zijn hadden helaas de iepziekte. Als bomen de iepziekte hebben dan moeten zij zo snel mogelijk verwijderd worden omdat zij andere iepen ondergronds aansteken.

Omdat we bezwaar hadden gemaakt tegen de kap van bomen in het Westzeedijkparkje, u weet wel dat park dat ligt tussen het Natuurmuseum en de parkeergarage van het Erasmus MC, werden we uitgenodigd voor een presentatie van de ontworpen buitenruimte van het ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt nu verbouwd en moet klaar zijn in 2015. Het is om in ziekenhuistermen te blijven een grote operatie. Ik neem mijn petje af voor degene die dat organiseert, al die verbouwingen, terwijl het ziekenhuis gewoon doordraait.

De gebouwen van het ziekenhuis worden uitgebreid en ook de parkeergarage wordt aangepakt. Om het ziekenhuis blijken op verschillende plaatsen containers te staan, versrpeid in de buitenruimte.

Nu willen de architecten de containers bijelkaar zetten op een plek. Ook is er meer plaats nodig voor de parkeergararge en moet het wateroppervlak uitgebreid worden i.v.m de te verwachten wateroverlast in de toekomst. Met dat laatste zijn we het erg oneens als daarvoor groen opgeofferd wordt. Doordat er teveel straat en asfalt komt (mensen betegelen zelfs hun tuin) en daardoor steeds minder oppervlakte waar water kan worden opgevangen, is er steeds meer behoefte aan plekken waar dat wel kan. Daar zou dan wat asfalt of straat voor gebruikt moeten worden, maar zo gaat dat niet. Het is veel eenvoudiger een bestaand water, singel of vijver te vergroten, dat kost minder moeite en geld en daarvoor wordt het groen eromheen dan steeds opgeofferd, helaas.

Het archtectenbureau Juurlink+Geluk is gelukkig erg groen minnend en gaat meestal heel voorzichting om met het bestaande groen. In het ziekenhuis komen drie atria, een bij het kinderziekenhuis, dat wordt een echte kindertuin, en twee atria of zo u wilt binnentuinen, voor patienten, bezoekers en personeel. Het wordt aan iedereen steeds meer bekend dat door het gezicht op groen, of het verblijf tussen groen, mensen rustiger worden en sneller genezen.

Vandaar al die binnentuinen. Ook op het dak van de nieuw te bouwen afdelingen worden kleinere bomen geplant en heesters. Patienten op hoger gelegen verdiepingen kijken dan ook uit op bomen die op lager gelegen gebouwen komen te staan. Op ons verzoek worden heesters geplant die besdragend zijn of op een andere manier vogelvriendelijk. Het is een prachtig ontwerp.

Echter het parkje waar we ons zorgen over maken omdat er 85 bomen gekapt moeten worden wordt opgeknapt, het hek wat eromheen staat wordt weggehaald. Het water in het park wordt uitgebreid om aan de water-verplichtingen te kunnen voldoen en ja , daar moeten de wilgen die er nu omheen staan voor gekapt worden.Nu hebben we daar niet zoveel problemen mee omdat er heel veel bomen rond het ziekenhuis bij komen, maar we zijn het niet eens met de kap van enkele zeer oude eiken die daar staan. Daar gaat men nu eens goed naar kijken of daar geen andere oplossing voor is. Over die wilgen doen we maar niet zo moeilijk, daar worden er een aantal van herplant en die groeien erg snel. Wilgen verplanten gaat niet ,net zoals populieren niet te verplanten zijn, door hun te zachte wortels.