Skip to main content

Nieuwsbrief februari 2008

Door 23 februari 2008augustus 2nd, 20202008

In ons eigen Weekblad Hoogvliet stond verleden week een kapvergunning gepubliceerd voor de kap van 151 wilgen in het Visserijgriend.

Nu dan weten veel bewoners in Hoogvliet ons te vinden, waar zitten die Bomenridders, dat pikken jullie toch niet, 151 wilgen!

Natuurlijk zijn we gaan kijken, de wilgen staan langs de Oude Maas net even voor de drie Vossenflats. Eerst heb je het water, dan een strook grond met wilgen, dan weer eeen strookje grond met daartegenaan het fietspad, dan de dijk die een waterkering is die zorgt voor droge voeten, en dan de flats of woontorens zoals zij tegenwoordig heten.

Het Visserijgriend is een heel bijzonder natuurgebied omdat hier de Oude Maas langs stroomt die zowel zout als zoet water met zich mee brengt.

Op uitnodiging van Ineke van Dort en enkele mensen van de deelgemeente en de werf zijn we gaan kijken naar de situatie. De bedoeling is een geul te graven die evenwijdig aan de Oude Maas loopt en in-en uitstroomt in de Oude Maas. Door de invloed van eb en vloed ( het waterhoogte-verschil) loopt deze geul dan afwisselend vol met brak water en weer leeg. In zo’n situatie, die verder nergens bestaat in Europa, kan er dan een bijzonder natuurgebiedje ontstaan. Dan moet die strook wilgen wel letterlijk het veld ruimen.Volgens de altijd enthousiaste Ineke, u allen welbekend, krijgen we dan in Hoogvliet heel bijzondere bloemen zoals de spindotterbloem en het zomerklokje, en ook dieren zoals de woelmuis.

In deze krant zal het hele verhaal goed uitgelegd worden en de ambitieuze plannen verteld.

In Hillegersberg moesten er in de Offenbachlaan en de Tsaikofskilaan 49 volwassen eiken gekapt worden die te dicht op de erfafscheiding zouden staan. Deze eiken staan eigenlijk in het Lage Bergse Bos, de lanen die in een componistenwijk staan, eindigen allemaal in dit bos.

Natuurlijk zijn we gaan kijken hoe dicht deze bomen dan bij de erfafscheiding staan. Het bleek dat er tegen een huis een eik stond waarvan de takken tegen de ramen tikken

De vogeltjes keken zogezegd naar binnen. Maar die situatie bestond al tientallen jaren want het was een ouder huis en de boom is volwassen, dus misschien een nieuwe bewoner die niet van bomen en vogeltjes houdt..

Dan is het toch vreemd dat er ineens 49 bomen gerooid moeten worden terwijl er eigenlijk maar een, in de weg staat.

Natuurlijk maakten wij bezwaar en wat bleek, heel veel bewoners maakten met ons bezwaar tegen de kap, de deelgemeente had ons alleen niet tijdig daarover ingelicht, er was iets fout gegaan in de administratie! De vergunning werd ingetrokken, de eiken blijven staan. Wat zou er nu gebeurd zijn als wij niet aan de bel getrokken hadden, zou de werf van Hillegersberg dan zo maar bijna 50 gezonde volwassen eiken omkappen? Wij vrezen van wel, er gebeuren daar vaak domme dingen.

In IJsselmonde krijgt de deelgemeente een dagtaak aan ons. Er worden daar zoveel bomen omgehakt voor zulke belachelijke redenen dat wij wel iedere week bezwaar moeten maken. Over de 36 vrouwelijk populieren hebben wij nog geen uitsluitsel gekregen van de Bezwarencommissie. Deze populieren moesten weg omdat zij pluisden in het voorjaar en een bewoner had daar last van. De andere bewoners wilden de bomen gewoon houden. Ook COM wonen geeft wekelijks kapvergunningen af voor bomen die rondom de flats staan, vaak in binnentuinen en bij andere woningen van hen. Nu wilde de deelgemeente toch eens met ons praten, of wij niet liever betrokken wilden worden bij de aanvang van een proces, zodat we beter geinformeerd waren. Nu dat willen wij wel, dan kunnen we in een eerder stadium, als er nog wat te veranderen valt, onze ideeen over de invulling van het groen geven.

Het was een vriendelijk samenzijn met leden van de deelgemeente en de werf. Er werd afgesproken dat we eerder geinformeerd zouden worden over grote ingrepen zodat we daar nog op zouden kunnen inspelen.

De andere dag stond op het internet een aanvraag voor een kapvergunning van de deelgemeente IJsselomonde voor het rooien van 64 bomen en 7.420m2 bosplantsoen!

Even vergeten zeker?

Wilt u ons ook helpen zoveel mogelijk bomen te behouden in Rotterdam? Steun ons dan, voor slechts 5 euro per jaar bent u donateur van onze stichting.