Nieuwsbrief augustus 2008

Door 15 augustus 2008augustus 2nd, 20202008

Wat kunnen de dingen toch verkeerd gaan door mensen die totaal niet geinteresseerd zijn in hun werk. Deze maand gebeurde het driemaal dat door desinteresse bomen onnodig gekapt werden.

Het begon aan de Ruitwagen in Hoogvliet , daar wilden enkele bewoners van hun bomen af.

Er stonden vijf bomen op een rij. Twee bewoners echter wilden de bomen graag houden. Afgesproken werd met de werf dat de twee buitenste bomen zouden blijven staan voor de deur van de mensen die wel het nut en schoonheid van bomen inzien en de drie middelste zouden gekapt worden. Toen de bewoners van vacantie thuiskwamen waren alle vijf bomen gekapt! Foutje bedankt!

Aan de Vleugel was het nog erger, daar was een kapvergunning voor drie bomen voor de panden vanaf 41 maar twee prachtige gezonde eiken werden gekapt voor nummers v.a. 31.

Werfmedewerkers zijn mensen die verstand hebben van bomen en van bomen houden anders hadden zij niet voor dit beroep gekozen. Maar helaas worden zij niet ingezet voor deze werkzaamheden, dat is te duur. Men besteed het uit aan analfabeten en ongeinteresseerde mensen die maar raak kappen en het verschil niet kennen tussen een esdoorn en een eik. Waarom niet een werfmedewerker daarbij gezet die toezicht houdt op deze werkzaamheden? Dat kost geld maar bomen zijn ook erg kostbaar,vooral eiken.

Ook het snoeien van bomen zou door vakmensen moeten gebeuren of tenminste toezicht gehouden worden bij alle werkzaamheden betreffende het groen. Nu wordt er soms meer verziekt dan opgeknapt, waardoor goedwillende burgers die helpen om de buitenruimte mooi en groen te houden erg ontmoedigd worden.

De gemeente Rotterdam maakte het nog bonter; in het voorjaar stond er een kapaanvraag in de krant voor het verplaatsen van 47 eiken. Wij maakten daartegen bezwaar omdat je in mei/juni geen eiken kunt verplaatsen, dat kan wel in het najaar of aan het eind van de winter.Ook zou het verplaatsen in de broedtijd van de vogels plaats vinden.

Een half jaar waren we gewikkeld in een briefwisseling met de gemeente over deze eiken. Uiteindelijk werden we uitgenodigd voor een hoorzitting, waarop we weer een brief schreven dat we daar geen gebruik van wensten te maken omdat het inmiddels eind juli was en het over het verplaatsen van eiken ging die volgens ons in het najaar verplaatst konden worden. We ontvingen een brief met daarin de mededeling dat omdat we niet aanwezig waren onze bezwaren niet ontvankelijk waren. Tegelijkertijd ontvingen we een brief van een andere afdeling met de mededeling dat de eiken al direct voor de publicatie van de kapaanvraag, dus in maart, verplaatst waren, omdat het anders te laat werd om eiken te verplanten!!!!

Soms wordt je toch wel erg moe van al die stommiteiten

Maar er zijn ook leuke berichten, uit Prins Alexander ontvinggen we de mededeling dat de 22 populieren die men wilde kappen omdat zij niet netjes langs het fietspad staan, maar in groepjes buiten het fietspad, nu toch mogen blijven staan. Ook kregen wij een brief uit Hillegersberg dat de 10 prachtige hemelbomen uit de Donizettilaan konden blijven staan, tot grote opluchting van de bewoners.

Verder werd ons bericht dat het prachtige Raadhuis aan de C.N.A de Looslaan de monumentenstatus had gekregen zodat er niet aan verbouwd mag worden en dat ook de bomen achter het Raadhuis onlosmakend bij dit oude pand horen en dus blijven staan. Hoera! Nu gaat de deelgemeente Hillegersberg op een andere plaats een secretarie bouwen met voldoende parkeerplaatsen.

Waar we ons erg zorgen om maken is over de “Groenvisie” van het Havenbedrijf. Zij hebben zoals we al eerder melden een andere kijk gekregen op de bomen en de struiken in de havengebieden. Eerder waren de directie, de havenmedewerkers en de meeste Rotterdammers erg trots op hun Groene Haven. Vooral aan buitenlandse investeerders werd onze haven dan als voorbeeld gesteld, hoe groen samen kan gaan met bedrijvigheid,water en schepen in havengebieden.

Nu echter wil de directie van het Havenbedrijf meer zicht op het water en de industriele objecten, daarvoor moeten duizenden bomen letterlijk het veld ruimen. Dat is heel vreemd als je bedenkt dat het Havenbedrijf grotendeels van de gemeente Rotterdam is en dat zij het groenjaar 2008 ingezet hebben om Rotterdam groener te maken. Zij zijn bezig waar het kan grote bomen te plaatsen en verschillende daken te laten begroeien met sedum en andere bodembedekkers om de luchtvervuiling terug te dringen en Rotterdam wat groener en wat leefbaarder te maken.

Dan zou je toch denken die twee dingen zijn toch in strijd met elkaar, maar misschien zijn het die twee verschillende afdelingen van die eiken, die onafhankelijk van elkaar werken en niet met elkaar communiceren. Dat kunnen zij echter nu niet meer volhouden want wij hebben hen erop geattendeerd dat er intussen al enkele duizenden bomen gekapt zijn door het Havenbedrijf. Ook hebben we brieven over dit onderwerp gestuurd naar alle politieke partijen Wij hopen dat de politiek wakker geworden is en/of terug van vacantie.

Van de Stichting Bomenridders Albrandswaard kregen wij de vraag of wij hen wilden steunen bij de oprichting. Natuurlijk doen we dat en wij wensen hen veel succes bij de strijd om zoveel mogelijk bomen te behouden in de Albrandswaard.

Wilt u ons steunen? Wordt dan donateur!