Nieuwsbrief april 2008

Door 17 mei 2008augustus 2nd, 20202008

Even was het oorlog op de Voorweg verleden week. Door miscommunicatie tussen de bewoners en de Bomenridders enerzijds en de deelgemeente anderzijds liep het daar een beetje uit de hand.

Er was een vergunning verleend voor de kap van 52 bomen en 12 bomen op de Voorweg. Zowel de bewoners als wij hadden daartegen bezwaar gemaakt, omdat de afspraak was dat er zoveel mogelijk bomen zouden blijven staan bij de bouw van de nieuwe werk-woningen.

We verschenen op 26 Maart voor de Bezwarencommissie , samen met de mensen van de Bewonersorganisatie en de deelgemeente. We konden daar allemaal ons woordje doen en het gesprek verliep op een rustige vriendelijke manier.

Afgesproken werd dat er geen bomen gekapt zouden worden voordat gekeken was welke bomen er nu echt weg moesten voor de bouw en het leggen van kabels en leidingen. Dat was allemaal nog niet echt bekend omdat ook het inrichtingsplan nog niet klaar was. Ook de bouwvergunning is nog niet verleend en dan heeft het weinig zin de bomen al te kappen. Goed gestemd gingen we naar huis. De andere morgen vroeg stonden er een aantal mensen van de Gemeentewerf klaar met hakselmachines om bosplantsoen om te hakken en met twee platanen van de Bomenbank om te planten. De Bewoners waren natuurlijk in de veronderstelling dat de bomen allemaal gekapt zouden worden en waren vreselijk kwaad.

Het vertrouwen in de overheid is niet groot.

Een Bomenridder is er gauw heen gefietst en ook de voorzitter van onze deelgemeente Hoogvliet kwam om de boel te sussen. De werfmedewerkers wisten niets van de afspraak en de bewoners en wij niets van het plan om twee platanen die dag te verplanten. Alles is gelukkig op zijn pootjes terecht gekomen. Er wordt pas gerooid als het inrichtingsplan klaar is en de bouwvergunning verleend.

Dan was er ook nogal wat beroering over de bomen langs de Klaver. Daar stonden hele grote populieren die te oud waren geworden en dus gevaarlijk. De bewoners hadden al aangegeven het behoorlijk onveilig te vinden als het hard stormde. Nu waaien populieren niet zo gauw om maar ze laten wel takken onverwacht vallen en dat kan ook gevaarlijke situaties op leveren. Daarom zijn de populieren deze week gekapt en worden er duurzame bomen zoals notenbomen en elzen daarvoor in de plaats geplant.

Op het Rijkeeplein is het ook erg kaal geworden en zijn de mensen van de Kulk die op deze bomen uitkijken erg ontdaan geweest van die bomenkap. Maar waar een parkeergarage komt en er dus een groot gat gegraven moet worden, kunnen geen bomen blijven staan. De wortels raken beschadigd en ook krijgen ze te weinig water omdat het waterpeil wordt veranderd voor het graven van de put. De meeste bomen zijn gekapt omdat ze niet verplaatst konden worden. Vijf bomen zijn uitgegraven en herplant.de bomen van de Bomenbank hebben inmiddels allemaal een nieuwe plek gekregen in Hoogvliet.

In de Donizettilaan moesten 10 hemelbomen weg omdat de straat opgehoogd werd. We zijn met onze boomdeskundige en de portefeuillehouder van de deelgemeente Hillegersberg gaan kijken en onze deskundige heeft geconstateerd dat de bomen die ophoging best kunnen hebben. Ze kunnen tot grote vreugde van de bewoners gewoon blijven staan.Een hemelboom is een fraaie boom en afkomstig uit het noorden van China. Hij kan wel honderd jaar oud worden en is goed bestand tegen luchtvervuiling. In China werden de bladeren gebruikt om de zijderups te kweken.

Deze week hebben we ook het advies van de Bezwarencommissie ontvangen dat zij gegeven hebben aan de voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg over de kapvergunning voor de bomen die behoren bij het oude Raadhuis in Hillegersberg. Misschien weet u het niet meer maar men was van plan een aanbouw te plegen aan dit historishe pand.De secretarie van Hillegersberg is daarin gevestigd. De secretarie is veel te klein en niet goed bereikbaar.De bomen moesten weg omdat er ook meer parkeerplaatsen moeten komen voor ambtenaren die daar werken en voor de bezoekers. Gelukkig hebben we gelijk gekregen van de commissie zodat de heel oude bomen, die onlosmakend verbonden zijn met dit gebouw kunnen blijven staan. Vroeger woonde in dit pand de fam.Swarttouw.

De deelgemeente Hillegersberg gaat nu op zoek naar een andere lokatie.Zo blijft het oude pand intact en de oude bomen blijven staan.

Inmiddels hebben de Bomenridders in Leeuwarden al veel succes geboekt met hun team en is de oprichting van de Bomenridders van Albrandswaard in een ver gevorderd stadium. Ook zijn er mensen actief met de oprichting van Bomenridder-stichtingen in H.I. Ambacht en Heereveen. Zo versrpeiden de ridders zich als een olievlek over heel Nederland.

Onze voorzitter heeft de eretitel ontvangen van “Moeder van alle Bomenridders” en daar is ze geweldig trots op!

Vindt u ook dat we goed bezig zijn met het behoud van bomen die toch van ons allemaal zijn? Wordt dan donateur van onze stichting. Voor slechts 5 euro per jaar steunt u ons.