Skip to main content

havengebied 17-7-2008

Door 15 augustus 2008augustus 1st, 20202008

Inhoud van deze brief:

Rotterdam 21-7-2008

Betreft: aanvraag rooivergunning Noordzeeweg, Neckarweg en diverse locaties in het Havengebied (Dintelweg,Europaweg,etc.).

.

J.v.dVelden

Koweitstraat 45

3193 EG Rotterdam

Gemeentewerken Rotterdam

Afd. Beheer en Buitenruimte

Galvanisstraat 15

3029 AD Rotterdam

Rotterdam 21-7-2008

Betreft: aanvraag rooivergunning Noordzeeweg, Neckarweg en diverse locaties in het Havengebied (Dintelweg,Europaweg,etc.).

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij maken wij bedenkingen tegen de aangevraagde kapvergunningen voor het rooien van

111 bomen aan de Noordzeeweg, 44 iepen aan de Neckarweg, 533 bomen op diverse locaties waarvan 383 esdoorns en 1890 m2 bosplantsoen op diverse locaties gepubliceerd op het internet op 25-6-2008.

2008 is het “Groenjaar” van de stad Rotterdam. Vele mensen, overheden en bedrijven zetten zich in om Rotterdam een groen gezicht te geven. Doel is de luchtkwaliteit te verbeteren, de leefbaarheid terug te brengen in de stad , de buitenruimte te verfraaien en het klimaat te verbeteren vooral met het oog op de toekomst.

Aan dit streven wordt veel aandacht besteed door politici, bedrijven,bestuurders en milieugroepen. Doel is de burgers mee te krijgen om dit gezamenlijk te verwezelijken voor nu en voor de toekomst van onze kinderen. Dit kost tijd, inspanning, creativiteit en geld.

Tot vorig jaar waren onze havens, groene havens en was het Havenbedrijf, de medewerkers en de bewoners van de stad Rotterdam trots op de groene uitstraling van hun havengebied. Vooral naar het buitenland werd uitgedragen wat een prachtig groen gebied het is en dat milieu, natuur en haven heel goed kunnen samengaan. Op voorlichtingfilms aan delegaties en scholen werd dit benadrukt.

Dit jaar schijnt die visie van enkele bestuurders van het Havenbedrijf ineens veranderd te zijn en wordt er nu ingezet op “zicht op de havens”en de “verommeling” tegen te gaan. Een en ander wordt nergens onderbouwd met argumenten. Het is een esthetische kijk op het havengebied van enkele mensen die het kennelijk voor het zeggen hebben op dit moment bij het Havenbedrijf. Het zijn waarschijnlijk mensen die het ontgaan is dat we in het Rijnmondgebied zo’n enorme luchtvervuiling hebben en niet weten dat bomen en groen dat voor een deel opvangen.

Wij vinden dit een zeer onrealistische kijk , immers nu wordt steeds algemener bekend dat juist schepen en het vrachtverkeer naar en van de havens de grootste vervuilers van onze stad zijn. De uitstoot van dat zeer vervuilende scheepvaartverkeer is enorm.Oorzaak is de hoogzwavelhoudende stookolie die in de scheepvaart gebruikt mag worden. Daarom zal er in sommige delen van de stad straks niet meer gebouwd kunnen worden. Om deze vervuiling terug te dringen zijn heel veel maatregelen nodig en het is dus zeer tegendraads om dan voor een verkeerde visie van enkele mensen, bomen en groen te rooien, wat onomkeerbaar is.

Juist het Havenbedrijf heeft de plicht te zorgen dat de uitstoot van SO2, CO2 en fijnstof verlaagd wordt, zij zijn de grootste boosdoeners. Dat betekent geen bomen omhakken maar zoveel mogelijk planten. Ook de onderbeplanting behouden en goed onderhouden ,want ook die speelt een belangrijke rol in het opvangen van fijnstof. Onderbeplanting is ook van groot belang voor de vogels en de andere dieren in dit gebied.

Wij vinden het een gotspe dat een bedrijf dat toch voor een deel van de gemeente is,

zo averechts werkt ten opzichte van de inzet van de bestuurders van de gemeente Rotterdam voor een betere luchtkwaliteit en het milieu in Rotterdam. Het is regelrechte tegenwerking want deze nieuwe kijk op de haven wordt niet gestaafd door wetenschappelijke onderbouwing of noodzakelijkheid. Over enkele jaren werken er andere mensen bij het Havenbedrijf die weer een andere visie hebben, maar de bomen die zo’n twintig jaar nodig hebben om te groeien zijn er dan niet meer.

U begrijpt, wij hebben grote moeite met het kappen van zoveel bomen en bosplantsoen in het havengebied. Overigens hebben wij nog steeds niet de nieuwe “visie” op het groen van het Havenbdedrijf ontvangen.

Hoogachtend

J.v.d.Velden (voorzitter) A.Teigeler(bestuurslid)

c.c Burgemeester en wethouders

Raadsleden van de gem. Rotterdam

R.M.C.