10 jaar Bomenridders 1997-2007

Door 19 januari 2008augustus 4th, 20202008, 2009

Deze maand bestaat de Stichting de Bomenridders tien jaar. Tijd voor een klein feestje. Ook kijken we, zoals gebruikelijk, terug naar de afgelopen tien jaar. Wat was ons doel en wat is daarvan terechtgekomen.

Ons streven was en is iedereen in Rotterdam attent te maken op de waarde van ons bomenbestand en om bij al het slopen en bouwen zoveel mogelijk bomen te behouden.

Zoals in zoveel grote steden worden er in Rotterdam altijd huizen en gebouwen gesloopt en gebouwd. Parkeergarages en tunnels gegraven , riolen vernieuwd en kabels en leidingen getrokken. Wij zouden willen dat dat allemaal zoveel mogelijk gebeurt, met behoud van bomen. Architecten en projectontwikkelaars zouden niet moeten beginnen vanaf een kaal vlak maar eerst kijken, welke bomen zijn hier van waarde en willen wij behouden en integreren in het nieuwe plan.

In Hoogvliet werd er in 1997 gestart met een enorme herstructurering. Daarbij moeten 5000 huizen afgebroken en weer worden teruggebouwd. Zou het nu op de gebruikelijke manier zijn gegaan dan was er hier een enorme kaalslag gepleegd. Maar in Hoogvliet is zoveel mogelijk gebouwd met behoud van de bomen. Daardoor is Hoogvliet nu een van de groenste deelgemeente van Rotterdam. Daar hebben wij ons voor ingezet, maar dat schrijven we niet allemaal op ons conto, de bestuurders en ambtenaren in Hoogvliet hebben daar allemaal een flink steentje aan bijgedragen.

In andere deelgemeenten worden er ook veel huizen afgebroken en gebouwd zoals bijv. in IJsselmonde en Overschie. Daar wordt er niet veel rekening gehouden met de bomen. Men kapt daar honderden bomen vaak zonder compensatie.

Bomen zijn hard nodig in een stad. Tegen luchtverontreiniging, een beter klimaat, structuur aan de wegen, schoonheid van lanen en straten, voor de ecologie en voor de leefbaarheid.

Er moet een juiste balans zijn tussen enerzijds beton, steen, asfalt en anderzijds bomen, struiken en bloemen.

Er zijn in onze stad bijv. vele woontorencomplexen. Als die hoge flats niet omringd zouden zijn met bomen en struiken dan zouden die wooncomplexen onleefbaar zijn. Het wordt er erg armoedig en naargeestig zonder groen. Het groen moet ook in de juiste balans zijn met de hoogte van de flats.

Bewoners hechten groot belang aan groen in hun directe woonomgeving, meer dan aan bijv. scholen en winkels.

Per woning is er een behoefte van 75m2 in de diecte woonomgeving. Ook moet het groen van een betere kwaliteit zijn en goed onderhouden worden, daar mankeert nu wel het een en ander aan. De buitenruimte is de ontmoetingsplaats voor de bewoners en de speelplek voor de kinderen. Een mooie woonomgeving verleent ook een meerwaarde aan het onroerend goed en trekt nieuwe bewoners, toeristen en bedrijven.

In Rotterdam is bovenstaand nog lang niet bereikt en we zullen ons dus samen met u nog jarenlang moeten inzetten voor een betere en groenere buitenruimte.

Gelukkig worden we steeds beter en sneller op de hoogte gehouden door bewoners, we krijgen ook steeds meer waardering voor ons werk en we leren steeds meer. De medewerkers van de verschillende werven helpen ons direct bij onvolkomenheden en houden ons op de hoogte bij ingrijpende veranderingen.

Zo langzamerhand weet bijna iedereen ons te vinden, zowel bewoners als overheden.

Door de overheid worden wij regelmatig gevraagd mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen.

Door bewoners worden wij vaak gevraagd mee te helpen hun bomen te behouden.

Wij doen beide.

Als bewoners ons vragen te helpen bij het behoud van hun bomen dan gaan we eerst op onderzoek. Zijn de bomen gezond en/of waarvoor moeten zij plaats maken?

Dan gaan we om de tafel met de verschillende bestuurders en ambtenaren.

Soms lukt het de bomen te behouden soms lukt dat niet. In het laatste geval vragen wij de bomen te verplaatsen. Helaas zijn niet alle bomen geschikt om verplaatst te worden. Dan vragen we om herplant, lukt dat allemaal niet dan vragen we om geld te reserveren voor toekomstig groen in de betreffende deelgemeente.

De afgelopen jaren hebben we zo heel wat bomen gered, maar ondanks onze inzet zijn er ook vele bomen gekapt. In andere steden in Nederland kwamen ook veel mensen in opstand tegen het onnodig kappen van bomen. Wij werden dan door hen benaderd en zo hebben we zo’n vijftien andere bomenstichtingen helpen opzetten met onze statuten en een stappenplan.

We zijn nog niet klaar in ons streven. Wij willen de mentaliteit van vele bestuurders, architekten en projectontwikkelaars veranderen en ze doordringen van nut en noodzaak voor bouwen met behoud van bomen. Er moet een juiste verhouding zijn en blijven tussen steen, beton, asfalt en water en bomen. Dan is het fijn wonen in een stad en ook economisch wordt de stad aantrekkelijker.

Vele inwoners van Rotterdam willen wij nog over de streep trekken om hun woonomgeving groener te maken en te behouden. Geen houten hekken om de tuin maar groene heggen, geen betegelde tuin maar aarde en groen, zodat er meer wateroppervlakte gerealiseerd wordt en het regenwater sneller zijn weg vindt.

We gaan dus nog even door.

Wij willen iedereen bedanken die ons in de afgelopen jaren gesteund en geholpen hebben. We wensen iedere lezer, een insprirend en groen 2008!

Bestuur stichting de Bomenridders.