het Arboretum

Door 4 juli 2007augustus 1st, 20202007

Arboretum Hoogvliet wordt 7 juli 2007 geopend.

Een Arboretum is een bijzondere bomentuin. De voormalige voetbalvelden van Animo in Hoogvliet zijn jarenlang ombenut gebleven. Nadat de Internationale Bouwtentoonstelling naar Hoogvliet is gehaald, en er besloten is deze velden als recreatiegebied in te vullen is de Heerlijkheid Hoogvliet ontworpen. Deze bestaat uit een kinderspeel/bouwplaats, een modelbootvereniging, villa Hoogvliet en een Arboretum. Het is gelegen naast het Ruigenplaatbos op de Herikweg te Hoogvliet.

Nu, bijna tien jaar geleden kwam er een plan op tafel voor de bouw van een regionaal sportcomplex pal naast het Ruigeplaatbos. Voor de bouw moesten er 154 solitair staande bomen en 10,875m² bosplantsoen gekapt worden. Ook zouden er ca 800 parkeerplaatsen komen.De omwonenden protesteerden tegen dit voornemen samen met de stichting de Bomenridders.De bewoners vreesden de overlast en de Bomenridders vonden dat de groene buffer tussen Hoogvliet en de A15 en de petrochemische industrie gehandhaafd moest blijven. Zij wezen er ook op dat de bestaande ecologische structuur onderbroken zou worden door een groot gebouw .

Tot de Raad van State is dit plan bevochten, maar alle rechtzaken werden door de bewoners en de Stichting de Bomenridders verloren. Toch is het sportcomplex er nooit gekomen omdat iedereen door de lange tijdsduur afhaakte.

De voormalige voetbalvelden van Animo bleven leeg totdat de Internationale Bouw Tentoonstelling naar Hoogvliet kwam. WIMBY (Welcome Into My Backyard)kwam Hoogvliet helpen om van een “gewone’ deelgemeente iets bijzonders te maken. Hoogvliet zou met de herstructurering een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor al die new town’s die vlak na de oorlog snel uit de grond getoverd waren om het enorme woningtekort te bestrijden.Door WIMBY werd niet alleen gekeken naar de architectuur van de woningen maar ook naar o.a recreatie. Zo kwam landschapspark Heerlijkheid Hoogvliet op de plek van het eens geplande sportcentrum.Ook een recreatiegebied maar nu in het bijzonder voor en door de inwoners van Hoogvliet met een vijver, een kinderspeel/bouwplaats,een modelboten vereniging, een villa om feest te vieren en—- een Arboretum. De wens van zowel de deelgemeente als van de Stichting de Bomenridders en enkele bewoners werd vervuld, ook doordat er geld ter beschikking kwam via een Rotterdamse actie geheten “Groeibriljant”. Een bijzondere bomentuin zou in Hoogvliet uitermate op zijn plaats zijn. Immers Hoogvliet is de groenste deelgemeente van Rotterdam en op heel veel plekjes staan al bijzondere en heel mooie bomen.Ideaal zou zijn als er een wandel/fietsroute langs alle bijzondere bomen en kunstwerken zou komen , met als begin- en eindpunt het Arboretum Hoogvliet..

In 2005 is door enkele bewoners van Hoogvliet een stichting opgezet die het Arboretum beheerd. Het Arboretum is geopend en er staan nu 14 bijzondere bomen. In het ontwerp is er ruimte voor nog meer moois! Bijzondere heesters en struiken moeten nog worden geplant en ook het aantal bomen moet nog uitgebreid worden.Ons Arboretum moet letterlijk en figuurlijk groeien en het zal nog jaren duren voordat het werkelijk bijzonder wordt. Eigenlijk komt een Arboretum nooit af maar het begin is er.Het is openbaar grondgebied en iedereen die van de natuur houdt is welkom.Wij hopen dat het een werkelijke aanwinst is voor ons groene Hoogvliet.