Skip to main content

1. Wat te doen?

Markeringen

In Rotterdam worden door verschillende gemeentelijke afdelingen soms markeringen (vaak stippen) op bomen geplaatst om specifieke bomen herkenbaar te maken voor kap. Dit is echter geen verplichting, dus ook ongemarkeerde bomen kunnen sneuvelen.

Via onderstaande websites kunt u zelf controleren of er voor de boom een kapvergunning is aangevraagd en verleend. U kunt de gemeente ook bellen, via tel. nummer 14 010 (vragen naar “Beheer en Onderhoud”).

Check website(s)

Wilt u weten wat de actuele stand van zaken (bomen) is bij u in de buurt? Raadpleeg dan deze twee kaarten van de gemeente Rotterdam:

> Website Gemeente Rotterdam

  • De boomvervangingskaart gaf voorheen een indicatie van de bomen die in een bepaalde periode zullen worden gekapt en/of herplant. Deze kaart is momenteel niet meer publiekelijk beschikbaar.
  • Op de kaart “Kapvergunningen zorgplicht bomen Rotterdam” kunt u zien voor welke bomen in het openbaar gebied een kapvergunning is aangevraagd door de gemeente Rotterdam op basis van de zorgplicht, en voor welke bomen een vergunning is verleend
  • Via de webpagina van gemeente Rotterdam over bomen zijn de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (APV’s) op een kaartje te vinden. Hieruit zijn de kapwerkzaamheden via een omweg te herleiden. Let op: er zijn ook veel verzamelaanvragen voor hele deelgemeenten, dan is het alleen na te gaan door de gehele verzamelaanvraag te bestuderen.

> Website Overheid met ‘Berichten over uw buurt’

Op de website van de overheid kunt u bij ‘Berichten over uw buurt’ nagaan of er voor de boom een kapvergunning is aangevraagd of verleend. U dient dan het trefwoord ‘kappen’ in het trefwoorden-zoekvenster in te vullen samen met de relevante postcode. U vindt hier ook een lijst van alle actuele kapvergunningen van de hele stad.

> Tip: Maak van de optie ‘Abonneren’ gebruik als u nieuwe berichten over aangevraagde of verleende kapvergunningen in uw omgeving wilt ontvangen via de mail.

Direct vragen en nagaan

U kunt uiteraard ook rechtstreeks bij de grondeigenaar, terreinbeheerder of aannemer informeren of er een kapvergunning is aangevraagd of verleend.

Uitgebreider communiceren

Wanneer een kapvergunning is aangevraagd maar nog niet is verleend, kunt u in overleg gaan met de gemeentelijke groenbeheerder. Voor meer politiek getinte besluiten of beleidsvraagstukken zou u ook contact kunnen opnemen met raadsleden van de Commissie, Bouwen Wonen, Buitenruimte of de betrokken wethouder(s).

Vanzelfsprekend kunt u ook effectief zijn door samen met anderen publiciteit te zoeken en verdere acties te voeren voor behoud van de boom.

Tips hierbij kunt u vinden via de website van de landelijke Bomenstichting.

Een verzoek om handhaving indienen

U kunt bij de gemeente een verzoek om handhaving van een boom indienen, indien er niets te vinden is over een kapvergunning of een aanvraag daarvoor. Gebruik hierbij als argumentatie dat er een verbod is op kappen zonder vergunning. Wanneer er dan toch gekapt wordt, is er sprake van illegale kap.

Let op de criteria: Bomen in particulier bezit zijn in Rotterdam helaas vrijgesteld van kapvergunning. Bomen in bezit van de Gemeente, corporaties, VVE’s, bedrijven, stichtingen en dergelijke, zijn vanaf een stamomtrek van 50 cm wèl vergunningsplichtig.

Verzoek om handhaving indienen