HOE BESCHERMEN WE DE BOMEN IN ROTTERDAM?
Met uw hulp en steun.
Waarom en hoe je ons zou kunnen helpen?
Waarom De Bomenridders

Sinds 1997 springen De Bomenridders in de bres als bomen onnodig het veld moeten ruimen. Bijna altijd is dat een gevolg van menselijk ingrijpen, en niet omdat de bomen door ouderdom niet langer mee kunnen. Wij willen een meer respectvolle houding ten opzichte van bomen doen groeien bij politici, ambtenaren, architecten, bouwers, bewoners en gebruikers van stad en land.


lees verder
Hoe doen we ons werk?

Om die respectvolle houding te kweken, verspreiden wij informatie, geven wij scholing en enthousiasmeren wij bewoners. Daarnaast overleggen en lobbyen we met en bij de politiek, ambtenaren en overheidsdiensten. Blijkt dit allen niet genoeg om bomen of plantsoenen voor de ondergang te behoeden, dan is daar altijd nog de mogelijkheid om een zienswijze of bezwaarschrift in te dienen. Zo nodig gevolgd door een gang naar de rechter.


lees verder
Wie en wat hebben wij daar bij nodig?

Bij De Bomenridders zorgen donateurs voor het geld en vrijwilligers zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Van beiden hebben we nooit genoeg! Als u bomen een warm hart toedraagt, wordt dan Bomenridder en of donateur. Om alert, effectief en doeltreffend te kunnen optreden, is een netwerk van Bomenridders nodig. Doe mee, en meldt u aan!


lees verder